Sneker Cantorij

Menu
K
P 

Onze laatste noten op de zang

 

 

 

 

 

Laatste Klanken van de Sneker Cantorij

 

Helaas heeft de Sneker Cantorij de corona crisis niet overleefd. We hebben te weinig stemmen overgehouden.

Zondag 3 april vanaf 11 uur zijn onze klanken nog éénmaal te horen tijdens de Hoogmis van de 5e zondag in de veertigdagentijd in de St. Martinus aan de Singel 62, Sneek. 

We laten ons voorgaan door pastoor Peter van der Weiden en kleuren samen met Frits Haaze de mis muziekaal in met het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei van Michael Haydn onder leiding van Gerard van Beijeren. 

Het wordt een bijzondere mis. Ook jij bent welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens de coronamaatregelen is de Kerstvesper geannuleerd.

 

 

Eerste Kerstdag 2021

 

 

KERSTVESPER IN DE ST MARTINUSKERK IN SNEEK,

 

 

aanvang 15:30 uur

 

 

Sint Martinus Sneek | Kerkfotografie Nederland

 De afgelopen kerst heeft niet alleen het publiek maar hebben ook de zangers van de Sneker Cantorij de kerstvesper moeten missen vanwege corona. De vesper is voor velen van ons een vast onderdeel van de kerstviering. Dat het niet door kon gaan was echt een teleurstelling. Daarom zijn we heel blij dat de traditionele kerstvesper op de 1e kerstdag in de St Martinus in Sneek dit jaar weer plaats zal kunnen vinden!

Gerard van Beijeren zal ons dirigeren. Ook zullen we dit jaar enkele vertrouwde liederen laten horen. Zingend de kerk in en uit lopen hoort bij onze traditie, maar dat kunnen we vanwege de corona maatregelen helaas dit jaar niet doen. Begeleiding zal naast de organist, Frits Haaze, tevens verzorgd worden door de pianist Maarten Smit. Er zal samenzang zijn en o.a. het kerstverhaal wordt gelezen. Kortom, er staat u een gevarieerd programma te wachten. We gaan er een mooie en sfeervolle vesper van maken.
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan bent u van harte uitgenodigd op 25 december om 15:30 uur in de St Martinuskerk aan de Singel in Sneek.
Toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten.
 
 
 
 

 

 

Sneker Cantorij gaat weer zingen!

Met nieuwe dirigent


Koren hebben het afgelopen jaar een slapend bestaan geleid. Zo ook de Sneker Cantorij. Maar daar is  verandering in gekomen. Op 1 september zijn we weer begonnen met repeteren, onder leiding van de nieuwe dirigent Monique Topeeters. 

 

Monique is al in het voorjaar 20202 aangetreden als dirigent maar door de Coronamaatregelen kon er slechts een paar keer gerepeteerd worden. En concerten waren al helemaal uit den boze. 

Gelukkig is dat nu anders. 

Het eerste “optreden” dat op de rol staat is de traditionele Kerstvesper in de Sint Martinuskerk op eerste Kerstdag om 16.00 uur. Het programma bestaat uit liederen die de Cantorij eerder heeft gezongen maar er worden uiteraard ook nieuwe nummers gezongen. 


Nieuwe leden, al dan niet eenmalig voor de Kerstvesper, zijn nog zeer welkom. Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mailtje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is het, vanwege de corona-maatregelen, momenteel niet mogelijk om gezamenlijk te repeteren.

Als koor bereiden we ons op een nieuw programma voor dat we, mits dat veilig kan, vanaf september gaan instuderen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Heb je belangstelling, neem dan contact met ons op via het contactfomulier.

 

 

Op 2 september 2020 zijn de koorrepetities, aangepast aan de laatste landelijke corona-maatregelen, weer begonnen.

 

De Sneker Cantorij heeft een nieuwe dirigent:

 Monique Topeeters

 

 Sneker Cantorij    

Begonnen in de herfst van 1975, en tot 2016 onder leiding van Bob Pruiksma, groeide de Sneker Cantorij al snel uit tot een ensemble dat met succes aan de muzikale weg timmerde. Het repertoire van de groep bestaat voor het merendeel uit klassieke werken vanaf de Renaissance tot heden, maar ook andere muziek en eventueel daarbij behorende projecten werden in het verleden niet geschuwd.

Momenteel heeft de Sneker Cantorij 19 leden.  

 

 

 

NIEUWJAARSCONCERT SNEKER CANTORIJ m.m.v. MINERVA KWARTET

Op 19 januari 2020 heeft de Sneker Cantorij een concert gegeven in de Doopsgezinde Kerk in Sneek.

Het programma bestond uit hedendaagse composities en arrangementen van Amerikaanse componisten

met als thema’s: de seizoenen, dag en nacht, water en aarde, vrede, leven en dood.

Aan het concert wordt meegewerkt door het strijkkwartet “Minerva Kwartet” uit Groningen.

Het kwartet verzorgde enkele bijpassende instrumentale intermezzi.

Dirigent Jan Stulp begeleidde het koor op de piano. 

 

 

Nummers van dit concert kunt u beluisteren op Youtube:

https://youtu.be/iuQZkH5WyDQ  'Count the stars' Andy Beck

https://youtu.be/BvCmle_Jb7k  'We remember them' Susan Labarr

https://youtu.be/v25wkROjFNE  'Going home'  Dvorcak/rouse

https://youtu.be/luoa5lmXFWM  'Deep peace' D.E. Wagner

https://youtu.be/oGqJ3XAtPqI  'Riversong' Andy Beck

https://youtu.be/o7flNwfoDos  'You are the new day' John David 

https://youtu.be/Mei5t2JvneM  'Crossing the bar' Gwyneth Walker

https://youtu.be/8AdR4_yZ6GQ  'From earth to heaven' Graig Courtney

https://youtu.be/7aETWIIIfsM 'Celebrate the seasons' Andy Beck 

 

 

  

 

 

In Memoriam Durk Hibma (1949 – 2019)

Durk is geboren als boerenzoon op een boerderij in Wiuwert. In plaats van opvolger te worden van zijn vader ging hij een ander pad in. Hij was in de jaren 70 en 80 verslaggever  bij het Friesch Dagblad. Als journalist deed hij grondig onderzoek en schreef stukken die niet gecontroleerd hoefden te worden. Hoewel ze wel vaak wat lang waren. In 1990 is Durk overgestapt naar It Fryske Boek, waar hij 19 jaar lang directeur is geweest. In 2009 ging It Fryske Boek samen met enkele andere organisaties op in Tresoar en Durk kon daarna genieten van zijn vrije tijd. Hij verhuisde met zijn vrouw Durkje naar Kûbaard. Zijn tuin was hem dierbaar, hij heeft allerlei activiteiten opgezet in Kûbaard, zat in de organisatie van de Slachte marathon en zette zich in voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij was onvermoeibaar en een groot wandelaar. De Slachte marathon heeft hij 5 keer gelopen. De laatst keer zelfs een dubbele afstand, 90 km, omdat hij vanaf zijn huis naar de start liep en na de finish weer naar huis.

Sinds november 2008 heeft Durk bij de Sneker Cantorij gezongen, 11 jaar lang. Sinds 2012 zat hij als penningmeester in het bestuur. Hij was heel secuur, de boekhouding was altijd op orde. Tijdens de jaarvergaderingen moest hij vaak afgeremd worden in de toelichting op de financiële stukken, hij was grondig en precies. Steeds wist hij voldoende sponsorgeld te verzamelen om de begroting van de concerten sluitend te krijgen. Met zijn stabiele, betrokken en doortastende persoonlijkheid was hij een anker in roerige tijden. Op de repetitieavonden opende hij de deur, verzorgde de koffie en zette de stoelen klaar als dat nodig was. Een man vol energie, altijd bezig om het anderen naar de zin te maken. Hij was een enthousiaste zanger, hoge tenor. Durk was trots en blij dat hij bij de Sneker Cantorij kon zingen. Het koor betekende veel voor hem. Tijdens de repetities en de concerten was zichtbaar hoeveel plezier hij aan zingen beleefde, hij straalde dan.

Met zijn inzet, vriendelijkheid en bereidheid heeft Durk heel veel voor het koor betekend. Daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. We moeten nu een lieve koorvriend en een goede tenor missen. Durk is 69 jaar oud geworden.

 

 

 

 

 

 De Sneker Cantorij zoekt zangers (m/v)

We kunnen nieuwe zangers goed gebruiken. Heb je belangstelling om met ons mee te zingen neem dan contact op met onze secretaris via het contactformulier op deze website.  Onze repetities zijn op woensdagavond van 20.00 uur tot 22 .00 uur. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken.