Sneker Cantorij

Menu
K
P 

 

 

 

Sneker Cantorij    

Begonnen in de herfst van 1975, en tot 2016 onder leiding van Bob Pruiksma, groeide de Sneker Cantorij al snel uit tot een ensemble dat met succes aan de muzikale weg timmerde. Het repertoire van de groep bestaat voor het merendeel uit klassieke werken vanaf de Renaissance tot heden, maar ook andere muziek en eventueel daarbij behorende projecten werden in het verleden niet geschuwd.

Momenteel heeft de Sneker Cantorij negentien leden. Het koor staat sinds januari 2016 onder leiding van dirigent Jan Stulp.

 

In Memoriam Durk Hibma (1949 – 2019)

Durk is geboren als boerenzoon op een boerderij in Wiuwert. In plaats van opvolger te worden van zijn vader ging hij een ander pad in. Hij was in de jaren 70 en 80 verslaggever  bij het Friesch Dagblad. Als journalist deed hij grondig onderzoek en schreef stukken die niet gecontroleerd hoefden te worden. Hoewel ze wel vaak wat lang waren. In 1990 is Durk overgestapt naar It Fryske Boek, waar hij 19 jaar lang directeur is geweest. In 2009 ging It Fryske Boek samen met enkele andere organisaties op in Tresoar en Durk kon daarna genieten van zijn vrije tijd. Hij verhuisde met zijn vrouw Durkje naar Kûbaard. Zijn tuin was hem dierbaar, hij heeft allerlei activiteiten opgezet in Kûbaard, zat in de organisatie van de Slachte marathon en zette zich in voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij was onvermoeibaar en een groot wandelaar. De Slachte marathon heeft hij 5 keer gelopen. De laatst keer zelfs een dubbele afstand, 90 km, omdat hij vanaf zijn huis naar de start liep en na de finish weer naar huis.

Sinds november 2008 heeft Durk bij de Sneker Cantorij gezongen, 11 jaar lang. Sinds 2012 zat hij als penningmeester in het bestuur. Hij was heel secuur, de boekhouding was altijd op orde. Tijdens de jaarvergaderingen moest hij vaak afgeremd worden in de toelichting op de financiële stukken, hij was grondig en precies. Steeds wist hij voldoende sponsorgeld te verzamelen om de begroting van de concerten sluitend te krijgen. Met zijn stabiele, betrokken en doortastende persoonlijkheid was hij een anker in roerige tijden. Op de repetitieavonden opende hij de deur, verzorgde de koffie en zette de stoelen klaar als dat nodig was. Een man vol energie, altijd bezig om het anderen naar de zin te maken. Hij was een enthousiaste zanger, hoge tenor. Durk was trots en blij dat hij bij de Sneker Cantorij kon zingen. Het koor betekende veel voor hem. Tijdens de repetities en de concerten was zichtbaar hoeveel plezier hij aan zingen beleefde, hij straalde dan.

Met zijn inzet, vriendelijkheid en bereidheid heeft Durk heel veel voor het koor betekend. Daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. We moeten nu een lieve koorvriend en een goede tenor missen. Durk is 69 jaar oud geworden.

 

Eerstvolgende optreden van de Sneker Cantorij 

25 december 2019 Kerstvesper om 16.00 uur in de St. Martinus aan de Singel in Sneek

 

Het geplande Najaarsconcert 2019 dat niet is uitgevoerd in verband met het overlijden van Durk Hibma

zal worden uitgevoerd op 19 januari 2020 in de Doopsgezinde Kerk in Sneek

 

 

Het programma bestaat uit hedendaagse composities en arrangementen van Amerikaanse componisten. Gezongen worden wereldlijke werken met als thema’s: de seizoenen, dag en nacht, water en aarde, vrede, leven en dood. Het concert wordt geopend met een knipoog naar het verleden: het bekende Largo uit de “Nieuwe Wereld Symphonie” van Antonin Dvorak uit 1893, als lied bewerkt door W.A. Fisher in 1922, in een modern koorarrangement (2014) van Jay Rouse. Aan het einde van het concert klinkt de cyclus “Celebrate the Seasons” van Andy Beck, geschreven in 2008. 

Aan het concert wordt meegewerkt door het strijkkwartet “Minerva-kwartet” uit Groningen. Het kwartet zal ook enkele bijpassende instrumentale intermezzi verzorgen. Dirigent Jan Stulp begeleidt het koor op de piano.

 

Programma:

Ant. Dvorak/W.A. Fisher/Jay Rouse : Goin’ home (2014)

Paul Barker: Senza Paura (2018)

John David: You Are The New Day (1978)

Gwyneth Walker: Crossing the Bar (2004)

Gwyneth Walker: Peace I Ask  of Thee, o River (2005)

Andy Beck: Riversong (2010)

Douglas E. Wagner: Deep Peace I Send to You (2017)

Andy Beck: Count the Stars (2017)

Susan Labarr: We Remember Them (2019)

Craig Courtney: From Earth to Heaven (2018)

Andy Beck: Celebrate the Seasons (2008)

 

 De Sneker Cantorij zoekt zangers (m/v)

We kunnen nieuwe zangers goed gebruiken. Heb je belangstelling om met ons mee te zingen neem dan contact op met onze secretaris via het contactformulier op deze website.  Onze repetities zijn op woensdagavond van 20.00 uur tot 22 .00 uur. Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken.