Sneker Cantorij

Menu
K
P 
 
In het voorjaar van 2003 bracht de Sneker Cantorij programma’s met Finse muziek i.s.m. de echtgenote van de toenmalige Finse ambassadeur in Nederland, mevr. Taru-Maria Kuparinen-Säilä. In het najaar van 2003 zong de Sneker Cantorij nog nooit eerder in Nederland uitgevoerde muziek van de Tsjechische barokcomponist František Brixi. Het koor kreeg de partituur cadeau van Bohdan Ostroveršenko, die deze muziek onder een dikke laag stof ontdekte in het archief van de Johannes de Doperkerk in Teplice.
 
In 2005 gaf de Cantorij een o.a. aantal concerten met uitsluitend de muziek van de romantische componist Felix Mendelssohn. Daarnaast werd er in Friesland opgetreden samen met de zingende Poolse vrienden, vierde het koor het dertigjarig bestaan met een jubileumconcert, waarvoor de leden een programma samenstelden uit het in al die jaren gezongen repertoire ??In 2006 werd op 4 mei, in samenwerking met de gemeente Sneek in de St. Martinus kerk in Sneek, het Requiem van Duruflé uitgevoerd. Op 12 november werden in het najaarsconcert, eveneens in de St. Martinus aan de Singel te Sneek, werken ten gehore gebracht van Hubert Parry en Benjamin Britten. In 2007 werden concerten gegeven met werken van Arvo Pärt, Cyrillus Kreek en Herman Strategier. In 2009 werd vier maal meegewerkt aan bijzondere kerkdiensten en missen in Sneek en Heerenveen, waaronder de jaarlijkse Kerstvesper in de St. Martinus aan de Singel. Op 1 november was de première van ons Scandinavisch Concert in Sneek. Uitgevoerd werden werken van de Zweed Waldemar Åhlen, de Deen Niels la Cour en de Noren Edvard Grieg en Egil Hovland. Bijzonder interessant daarbij was de uitvoering van het Agnus Dei van Hovland voor de zeer ongebruikelijke combinatie van gemengd koor en fagot. Organist Frits Haaze en fagottist Dirk Meijer verleeenden hun medewerking aan dit concert. Voor de drie door de Cantorij uitgevoerde liederen van la Cour op teksten van Bernhard Severin Ingemann heeft de Friese dichter Atze Bosch op verzoek van het koor van deze teksten en van de tekst van de Zweedse Sommarpsalm van Åhlen prachtige herdichtingen in het Fries gemaakt.
 
Het Scandinavisch concert werd in 2010 nog driemaal uitgevoerd, in de R.K. kerk in Heerenveen, in de St. Piter in Grou en in de Koepelkerk in Witmarsum.
 
In oktober werd tweemaal een programma met werken van Brahms en Bruckner uitgevoerd, in de kerk van Friens en in de St. Martinus in Sneek. Bruckners motetten a capella zoals ‘Locus iste’ en ‘Christus factus est pro nobis’ ademen weliswaar hoogromantische dramatiek, maar getuigen tegelijkertijd van de ingetogenheid van de componist. Tegenstellingen, die de romanticus kenmerken en zijn muziek ook voor een groter publiek bijzonder indringend maken. De muziek van Brahms wordt wel gezien als een soort tegenwicht voor alle romantische muziekdramatiek. Zijn werken voor koor getuigen van de lichte zwaarmoedigheid, die zijn leven kenmerkte, maar stralen niettemin een intense schoonheid uit. Het programma met werken van Brahms en Bruckner werd op 27 maart 2011 herhaald in de Karmelkerk in Woudsend. Het najaarsconcert van 2011 met koor- en orgelwerken van de Nederlandse componisten Lotti, Strategier en Sweelinck werd op 9 oktober gegeven in de St. Martinus. De uitgevoerde vocale werken van Sweelinck zijn geschreven in de oudere contrapuntische stijl van de zestiende eeuw. De 6, 8 en 10 stemmige bewerkingen van het ‘Crucifixus’ van Lotti vormen juwelen van barokke vocale muziek. Het concert met werken van Nederlandse componisten werd in 2012 herhaald op 5 februari in de Grote Kerk in Drachten. 
 
Medewerking aan (theater)producties
 
Zo zong het koor mee in de theaterproducties “Simson” en “Abe” van Tryater en trad het op als revuekoor in de nieuwjaarsshow “Ahoy”. Bovendien nam het zelf initiatieven tot het uitvoeren van projecten als “Kryst yn Boazum”, waarbij elk jaar tien nieuwe Friese kerstliederen werden gedicht, gecomponeerd en uitgevoerd voor Omrop Fryslân. In het kader van het project ‘Sûnder Mis’ werd door drie Nederlandse en drie buitenlandse componisten muziek geschreven bij zes gedichten van Friese dichters.
 
In het najaar van 2008 werd in een serie van vier speciale St. Nicolaasconcerten, nieuw gecomponeerde muziek ten gehore gebracht. Nieuwe teksten van zes Friese dichters werden door zes Friese componisten op muziek gezet. Het openingsconcert vond, hoe kan het ook anders, plaats in de St. Nicolaaskerk te St. Nicolaasga. 
 
Kerstvespers
 
Na reeds eerder bij kerstvieringen elders betrokken te zijn geweest, besloten de leden van de Sneker Cantorij om op de Eerste Kerstdag van het jaar 1983 een complete Kerstvesper te gaan verzorgen in de St. Martinus van Sneek. Bij één keer bleef het niet: in 2013 vond het voor de 30ste keer plaats.
 
Niet alleen voor de leden van het koor, maar ook voor vele katholieken en niet-katholieken uit Sneek en wijde omgeving is de Kerstvesper in de van een fraaie kerststal voorziene sfeervolle St. Martinus uitgegroeid tot een bijzonder waardevol en nauwelijks te missen onderdeel van de viering van Kerstmis.
 
Naast de gezongen in- en uittocht zong de Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma met aan het orgel Frits Haaze dit jaar Engelse Christmas Carols, zoals ‘Away in a manger’ in een bewerking van de dirigent en ‘Myn Lyking’ van de hand van de Engelse componist Richard Runciman Terry.
 
Douwe Tamminga schreef de tekst van het Friese ‘Krystlietsje’, dat op muziek werd gezet door Bob Pruiksma, terwijl Frits Haaze de muziek schreef bij ‘Bolbjirken nacht’, een tekst van Folkert Verbeek. De oude tekst (1382) ‘Personent hodie’ in een arrangement van Gustav Holst, een ‘Alleluia’ van de Amerikaanse componist Randall Thompson en een ‘Avondgebed’ van de hand van Josef Rheinberger completeerden het aandeel van het koor in deze Vesper.
 
Voor de samenzang werd gekozen uit een rijke schat aan bekende kerstliederen, waaronder een tweetal Engelse Carols, in het Fries vertaald door de Drachtster taalvirtuoos Klaas Bruinsma. 
 
Concertreizen
 
Tijdens concertreizen kreeg de Cantorij o.a. de “Missa Brevis” van de Prager componist Ji Ropek en motetten van de Hongaarse componist Lászlo Halmos cadeau. De Finse componist Tauno Marttinen was in juni 1996 in de Jacobijner kerk te Leeuwarden getuige van de première van zijn “Missa Choralis”. In september 1997 reisde het koor naar Finland om in de grote kerk van Hämeenlinna deze mis uit te voeren ter gelegenheid van de 85e verjaardag van de componist.
 
In oktober 2004 was het koor op bezoek bij Castellum Cantans in Kórnik, Polen. Ook in 2007 werd er een bezoek gebracht aan Castellum Cantans in Kórnik, een zustergemeente van Wymbritseradeel. Daar werd een viertal concerten gegeven met eveneens werken van Arvo Pärt, Cyrillus Kreek en Herman Strategier op zeer fraaie plaatsen zoals o.a. de kathedraal van Lodz. In mei 2008 bracht Castellum Cantans een tegenbezoek aan Sneek en verzorgde in de provincie een aantal concerten.
  

 

 

Najaar 2015

 

 Ridderorde voor Bob Pruiksma

11 oktober 2015

Na afloop van het concert ter ere van het veertigjarig jubileum van de Sneker Cantorij ontving Bob Pruiksma, dirigent en oprichter van het koor, een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Súd-West Fryslân.

Pruiksma (70) werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijdrage aan de muziekcultuur in Friesland en daarbuiten. Pruiksma, voorheen muziekdocent aan het Bogerman College in Sneek, was als secretaris van de Vereniging Leraren Schoolmuziek betrokken bij het ontwikkelen van muziek als eindexamenvak. Met de Sneker Cantorij initieerde hij een aantal bijzondere Friestalige muziekprojecten, waaraan binnen- en buitenlandse componisten meewerkten. Ook was hij de enthousiaste motor achter de talrijke uitwisselingen van de Sneker Cantorij met koren in ondermeer Denemarken, Tsjechië, Hongarije en Duitsland. Pruiksma is lid van de Musikologysk Wurkforbân van de Fryske Akademy en bestuurslid van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetjinst , die in april 2015 in Leeuwarden het Fryske Lieteboek presenteerde. Vanaf zijn elfde jaar is Pruiksma als organist verbonden aan verschillende kerkgemeenschappen.De spontane reaktie van Pruiksma: het liefst zou ik het lintje in stukjes knippen en met alle betrokkenen delen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Stulp,  2016-2020 dirigent van de Sneker Cantorij

 

 

 
Jan Stulp werd in 1962 geboren in Leeuwarden en studeerde aan de Conservatoria te Leeuwarden en Amsterdam: piano bij Femmy Schaaf, Jan Marisse Huizing en Willem Brons, koordirectie bij Jan Pasveer en orkestdirectie bij Joop van Zon; zang studeerde hij bij Maria van Uden.

Sinds 1978 leidt hij verschillende koren, aanvankelijk in Leeuwarden, later in de Randstad en omgeving. In 2008 keerde hij terug naar Leeuwarden en dirigeert sindsdien weer in en rond Friesland.

Jan voerde veel bekende en onbekende (voornamelijk klassieke) koorwerken uit. Bekende werken als Elias, Paulus, Die Schöpfung, Die Jahreszeiten, Messiah, Passionen van Bach, Missen van o.a. Mozart, Rheinberger, Schubert, Rossini, Gounod, Requiems van Fauré, Mozart, Bruckner etc.. Maar ook nieuwere en minder vaak uitgevoerde werken zoals The Lord is my Light van Handel, Der Tod Jesu van J.C.F. Bach, Beatus Vir van Vivaldi, Das Lied von der Glocke van Andreas Romberg, Das Sühnopfer des neuen Bundes van Carl Loewe, Die Passion van Heinrich Von Herzogenberg, The Company of Heaven van Benjamin Britten, de Missa in Es van Willem Andriessen, het Boer War Te Deum van Sullivan, het Te Deum van Dobrogosz,  het Requiem van Karl Jenkins en motetten van Ola Gjeilo. 

Ook dirigeerde hij Bach’s Johannes Passion in de versie van Robert Schumann en (vanaf de vleugel) Bach’s Matthäus Passion in de versie van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Verder dirigeerde Jan de Nederlandse premières van o.a. het Requiem en het Magnificat van John Rutter, het Stabat Mater van Rheinberger, het Requiem en het Te Deum van Otto Olsson, het Requiem van Charles Gounod, Les Sept Paroles du Christ van Théodore Dubois, het jazzy Magnificat van Christoph Schönherr, het Requiem – Eternal Light van Howard Goodall en (in aanwezigheid van de componist) The Armed Man - A Mass For Peace van Karl Jenkins.