Sneker Cantorij

Menu
K
PVoorjaar 2016

Jan Stulp de nieuwe dirigent van de Sneker Cantorij

Na een interimperiode van drie maanden waarin men elkaar leerde kennen hebben de leden van de Sneker Cantorij en Jan Stulp besloten om samen verder te gaan.

 

 

 

 

 

Najaar 2015

 

 Ridderorde voor Bob Pruiksma

11 oktober 2015

Na afloop van het concert ter ere van het veertigjarig jubileum van de Sneker Cantorij ontving Bob Pruiksma, dirigent en oprichter van het koor, een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Súd-West Fryslân.

Pruiksma (70) werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijdrage aan de muziekcultuur in Friesland en daarbuiten. Pruiksma, voorheen muziekdocent aan het Bogerman College in Sneek, was als secretaris van de Vereniging Leraren Schoolmuziek betrokken bij het ontwikkelen van muziek als eindexamenvak. Met de Sneker Cantorij initieerde hij een aantal bijzondere Friestalige muziekprojecten, waaraan binnen- en buitenlandse componisten meewerkten. Ook was hij de enthousiaste motor achter de talrijke uitwisselingen van de Sneker Cantorij met koren in ondermeer Denemarken, Tsjechië, Hongarije en Duitsland. Pruiksma is lid van de Musikologysk Wurkforbân van de Fryske Akademy en bestuurslid van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetjinst , die in april 2015 in Leeuwarden het Fryske Lieteboek presenteerde. Vanaf zijn elfde jaar is Pruiksma als organist verbonden aan verschillende kerkgemeenschappen.De spontane reaktie van Pruiksma: het liefst zou ik het lintje in stukjes knippen en met alle betrokkenen delen.